Termeni si conditii

TERMENI ŞI CONDIŢII de utilizare

versiune pdf

Informaţii prealabile

Site-urile www.jobson.ro, www.jurnalbihorean.ro, www.jurnalaradean.ro, www.biharinaplo.ro, sunt proprietatea S.C. Inform Media Press S.R.L. Acest document stabileşte termenii şi condiţiile prin care puteţi utiliza site-urile www.jobson.ro, www.jurnalbihorean.ro, www.jurnalaradean.ro, www.biharinaplo.ro. Conţinutul acestor site-uri (descrieri, caracteristici, imagini, preţuri, forma de prezentare etc.) nu poate fi reprodus sau utilizat fără acordul în scris al proprietarului acestora. Accesul şi utilizarea site-urilor www.jobson.ro, www.jurnalbihorean.ro, www.jurnalaradean.ro, www.biharinaplo.ro, se face sub autoritatea acestor reguli, în termenii şi condiţiile de mai jos. Utilizarea site-urilor presupune implicit acceptarea expresă a acestor termeni şi condiţii, cu toate consecinţele care decurg din acceptarea acestora. Aceşti termeni se pot modifica din timp în timp, prin urmare, vă rugăm, să verificaţi periodic această secţiune, pentru a fi la zi cu toate modificările termenilor şi condiţiilor.

 1. Drepturi de autor, marcă şi proprietate intelectuală

Accesul vă este oferit din contul dumneavoastră la site-urile www.jobson.ro, www.jurnalbihorean.ro, www.jurnalaradean.ro, www.biharinaplo.ro şi vă autorizează să vizualizaţi, imprimaţi şi să transmiteţi informaţii existente pe site, doar în scopuri personale, noncomerciale. Dreptul de copyright pentru informaţiile existente pe acest site sunt deţinute de JobsOn, JurnalBihorean, JurnalArădean şi BihariNaplo. Niciun material de pe acest site nu poate fi reprodus sau modificat fără permisiunea anterioară explicită, prin acord scris cu JobsOn, JurnalBihorean, JurnalArădean şi BihariNaplo. Conţinutul acestor site-uri este protejat de legea dreptului de autor şi este proprietatea JobsOn, JurnalBihorean, JurnalArădean şi BihariNaplo.

Reproducerea, copierea, multiplicarea, vinderea, revinderea sau exploatarea unei părţi a serviciilor, accesul sau folosirea serviciilor sau informaţiilor puse la dispoziţie de JobsOn, JurnalBihorean, JurnalArădean şi BihariNaplo, prin intermediul site-ului într-un mod care violează legislaţia românească sau internaţională în materie de drept de autor – Legea nr. 8/1996, Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 123/2005 şi Legea nr. 329/2006 şi în materie de proprietate intelectuală implică răspunderea civilă sau penală pentru astfel de acţiuni.

JobsOn, JurnalBihorean, JurnalArădean şi BihariNaplo îşi rezervă dreptul de a împiedica prin orice mijloace contactarea şi utilizarea site-urilor şi de a solicita sancţionarea conform legislaţiei în vigoare a persoanelor implicate, dacă există dovada că scopul este distrugerea sau alterarea site-urilor, a conţinutului sau securităţii acestora sau încercarea de a ataca sau discredita JobsOn, JurnalBihorean, JurnalArădean şi BihariNaplo, produsele, serviciile şi angajaţii acestora. Orice eventual litigiu în legatură cu aceste site-uri este de competenţa instanţelor de drept comun din România.

 1. Acces

Scopul permis pentru utilizarea acestor site-uri este obţinerea de informaţi din ediţia online a ziarelor JurnalBihorean, JurnalArădean, BihariNaplo, facilitarea obţinerii unui loc de muncă prin intermediul platformei de joburi JobsOn și facilitarea recrutării de personal de către firmele angajatoare, înregistrate pe platforma JobsOn. Orice utilizare în alte scopuri decât acestea, nu este permisă. Pentru a obţine acces la site-uri, respectiv la serviciile şi informaţiile puse la dispoziţie prin ele, trebuie să aveţi acces la Internet şi cont de acces cu abonament plătit, în cazul site-urilor ziarelor Jurnal Bihorean, Jurnal Arădean și Bihari Naplo. JurnalBihorean, JurnalArădean, BihariNaplo şi JobsOn nu îţi asumă responsabilitatea pentru securitatea liniei dvs. de comunicare cu www.jobson.ro www.jurnalbihorean.ro, www.jurnalaradean, www.biharinaplo.ro. Prin termenul “utilizator” al acestui site, se înţelege orice persoană fizică sau juridică, care va accesa aceste site-uri.

 1. Reguli de utilizare:

3.1.  Crearea contului de Utilizator pe portalul JobsOn, parole și responsabilități

Utilizatorii Candidați pot accesa conţinutul de pe platforma JobsOn și fără a avea un cont de Utilizator.

Utilizatorii Candidați pot folosi facilitățile oferite de platforma JobsOn, cum ar fi realizarea unei recenzii în legătură cu un Utilizator Recrutor sau contactarea prin mesaj a Utilizatorilor Recrutori, doar cu cont de Utilizator.

Pentru a beneficia de Serviciile oferite de platforma JobsOn, Utilizatorii Recrutori trebuie să își creeze un cont pe Platforma JobsOn, completând formularele disponibile în interfața secțiunii „Înregistrare”.

Pentru a folosi Serviciile oferite de Platforma JobsOn, este necesar să:

a.  furnizați date reale, exacte şi complete despre dumneavoastră, prin completarea câmpurilor din formularul de înregistrare pentru crearea contului de Utilizator;

b.  actualizați, atunci când situația o cere, datele de înregistrare pentru a fi reale, exacte și complete în orice moment. Înțelegeți să faceți această actualizare în cel mult 30 de zile de la data la care s-au produs schimbările.

În cazul Utilizatorilor Recrutori, JobsOn va verifica corectitudinea codului fiscal înregistrat pe site-ul Ministerului de Finanțe, www.mfinante.ro. Pentru persoane juridice, Utilizatorii Recrutori au obligația de a ne transmite informații reale referitoare la denumire, adresă, e-mail, telefon, nume şi prenume persoană de contact şi cod fiscal. Persoanele juridice – Utilizatorii Recrutori, avand cont activ pe JobsOn trebuie sa fie activi din punct de vedere fiscal (astfel, societătile Utilizatorilor Recrutori nu pot fi radiate, suspendate, lichidate). Acest criteriu nu include şi societăţile în insolvenţă.

Dacă veți furniza informații care nu sunt conforme cu realitatea, inexacte sau incomplete, JobsOn are dreptul să suspende sau să blocheze contul dumneavoastră și să refuze toate încercările curente sau viitoare de folosire a Platformei JobsOn. În cazul informaţiilor eronate sau a încercărilor de fraudare ale Utilizatorilor Recrutori (inclusiv pentru obţinerea de anunţuri gratuite oferite de JobsOn), JobsOn are dreptul, oricând pe durata relaţiei contractuale, să retragă gratuităţile oferite sau de a înceta relaţia contractuală, fără nicio responsabilitate suplimentară faţă de Utilizatorii Recrutori aflaţi în culpă.

JobsOn NU are obligația de a verifica în avans materialul publicat de către Utilizatori. JobsOn nu răspunde în niciun mod cu privire la informaţiile şi datele postate, difuzate sau transmise de către Utilizatorii săi. Dacă i se solicită de către un Utilizator, JobsOn poate investiga şi verifica afirmațiile şi poate hotărî dacă informațiile respective trebuie îndepărtate.

3.2. Utilizatori Candidați

Utilizatorii Candidați își pot crea cont de Utilizator doar dacă au, la data creării contului, cel puțin vârsta de 16 ani. Accesarea Platformei JobsOn și utilizarea Serviciilor nu este permisă persoanelor sub 16 ani.

JobsOn este o platformă de recrutare online care vă acordă posibilitatea de a vă aplica un CV la ofetele de locuri de muncă disponibile pe Platformă.

CV-urile încărcate prin Platforma JobsOn, precum și datele dvs. de contact sunt făcute disponibile Utilizatorilor Companii, pentru scop de recrutare.

Puteți să vă ștergeți contul de Utilizator oricând.

Totuși, ca parte a Serviciilor furnizate de Platforma JobsOn, Utilizatorii Recrutori care au accesat CV-uri trimise către aceştia de către Utilizatorii Candidaţi, pot descărca sau transmite informația disponibilă prin Platforma JobsOn pe propriile medii de stocare. În acest caz, Utilizatorii Recrutori vor putea avea acces în continuare la datele dvs. în cazul în care le-au descărcat sau copiat. În calitatea lor de operatori, Utilizatorii Recrutori sunt în mod independent responsabili de modul în care utilizează datele dvs. pe care le accesează prin intermediul Platformei JobsOn.

Unele companii care au ales să își facă publice anunțurile de recrutare prin intermediul Platformei JobsOn pot înțelege că este mai simplu să prezinte o realitate înșelătoare, incompletă, incorectă sau agresiv orientată spre alte categorii sociale. Prezentele reguli impun corectitudine din partea angajatorilor, însă nu toți Utilizatorii Recrutori înțeleg să respecte regulile. Ar trebui deci să discerneți când veţi folosi informația cuprinsă în aceste anunțuri înainte de a merge la un interviu, de a vă angaja sau de a realiza o investiţie sau orice altă acțiune care implică folosirea de fonduri sau resurse proprii sau ale unor terți. Vă rugam să ne contactați în situația în care aflați de existenta unor astfel de anunțuri.

3.3.  Utilizatori Recrutori

JobsOn vă asigură accesul pe bază de parolă la contul de Utilizator creat pe Platforma JobsOn. Prin intermediul JobsOn, Utilizatorii Recrutori pot selecta Utilizatori Candidați în vederea angajării, dintre aceia care şi-au aplicat CV-ul la anuţurile lor de angajare încărcate pe Platforma JobsOn.

3.3.1.  Cum se pot publica anunțuri de recrutare (job-uri) pe Platforma JobsOn

Anunțurile pot fi afișate pe Platforma JobsOn pe o perioadă de minim 15 zile, cu posibilitatea de prelungire. Profilul jobului din anunțul validat spre publicare (Utilizatorul Recrutor a dat click pe butonul de publicare anunț) mai poate fi modificat după ce anunțul a fost afișat pe Platforma JobsOn.

3.3.2.Politica „anunțuri gratuite” pentru Utilizatorii Recrutori înregistrați

JobsOn poate oferi, la alegerea sa, posibilitatea publicării gratuite a anunțurilor de angajare pe Platforma JobsOn, oferta fiind disponibilă pe o perioadă nedeterminată Utilizatorilor Recrutori înregistrați pe Platforma JobsOn, care completează în mod corect şi complet datele de înregistrare, în condițiile în care nu există suspiciuni de fraudare a sistemului. În urma analizei interne a Utilizatorilor Recrutori înregistrați pe Platforma JobsOn, ne rezervăm dreptul de a refuza acordarea acestui serviciu gratuit.

 • Anunțurile gratuite pot avea același regim de valabilitate în timp ca și anunțurile cu plată şi pot fi publicate numai în numele Utilizatorului Recrutor înregistrat în Platforma JobsOn.

 • De asemenea, ne rezervăm dreptul să refuzăm spre publicare sau să cenzurăm în orice alt fel anunțurile care sunt contrare legii sau bunelor moravuri, sau care conţin un limbaj licenţios. Spre exemplu, nu vom accepta anunţuri de operatoare video-chat, masaj erotic sau altele asemănătoare.

În acest sens, acceptați și sunteți de acord cu faptul că veţi respecta regula bunei credințe atunci când concepeți şi publicați anunțul de recrutare. Astfel, vă obligați să nu publicați anunțuri incomplete, incorecte sau discriminatorii și să nu condiționați ulterior selecția Utilizatorilor Candidați decât de acele reguli prezentate în anunțul de recrutare publicat de respectarea legislației aplicabile incidente.

În situația în care nu veți respecta aceste reguli, înțelegeți și sunteți de acord cu faptul că JobsOn are dreptul de a vă restricționa accesul la Serviciile sale. În cazul restricționării accesului Utilizatorilor Recrutori care au accesat Servicii plătite, aceștia vor avea dreptul la solicitarea restituirii părții de tarif corespunzătoare perioadei restricționate.

3.3.3.  Anunţuri de angajare plătite, plata acestora și alte tranzacții

 • Accesul la unele Servicii furnizate Utilizatorilor Recrutori poate să fie permis doar după plata unei sume de bani. Toate plățile, incluzând prin aceasta taxele aplicabile acestor plăţi, vor fi realizate pe bază de factură proformă sau, la solicitarea dvs., pe bază de factură fiscală în contul indicat de JobsOn. Accesul la unele dintre Servicii nu va fi permis decât după momentul la care se confirmă transferul de bani în contul JobsOn. Factura fiscală va fi întocmită după plata serviciului.

 • În situația în care doriți încetarea furnizării serviciului către dumneavoastră, înțelegeți și sunteți de acord cu faptul că plățile deja efectuate nu sunt și nu vor fi returnate.

 • JobsOn își poate schimba prețul stabilit pentru furnizarea serviciului, la fel cum poate modifica orice altă clauză a prezentului acord, la încetarea perioadei inițiale a contractului.

 • Acceptați și sunteți de acord că orice întârziere în plata sumelor de bani către JobsOn va constitui o încălcare a prevederilor prezentului acord. În condițiile în care JobsOn își rezervă dreptul să adopte și alte atitudini permise de lege sau contract, sunteți de acord și înțelegeți să RAMBURSAȚI ÎN TOTALITATE CĂTRE JobsOn TOATE COSTURILE ȘI CHELTUIELILE CARE POT REZULTA ÎN LEGĂTURĂ CU RECUPERAREA SAU ÎNCERCAREA DE RECUPERARE A ACESTOR SUME NEPLĂTITE.

 • Acceptați și sunteți de acord că postarea unui anunț pe site-ul JobsOn înaintea efectuării unei plăți către JobsOn echivalează cu intrarea într-o relație contractuală cu JobsOn, dând naștere obligației echivalente de plată a respectivului anunț.

 • După scurgerea termenului agreat de plată a unei facturi proforme, aşa cum este acesta înscris în respectiva factură, JobsOn este îndreptățită să restricționeze accesul până la efectuarea plății.

Acest lucru nu are repercusiuni şi asupra anunțurilor care vor rămâne în continuare active: candidații vor putea în continuare să aplice la anunţurile active ale companiei, urmând să aveți acces la CV-urile lor după efectuarea plății.

3.3.4.  Accesul la contul de Utilizator Recrutor pentru alte persoane din cadrul aceleiași organizații

 • Contul aferent Utilizatorului Recrutor permite setarea accesului şi altor persoane (ex: angajați, colaboratori) la notificările transmise de Societate către contul de Utilizator Recrutor. Utilizatorul Recrutor este responsabil de colectarea datelor cu caracter personal ale persoanelor respective, în special de informarea și obținerea consimțământului (sau identificarea unui alt temei legitim) pentru transmiterea către Societate a datelor cu caracter personal utilizate pentru transmiterea unor astfel de comunicări.

3.4.  Aplicarea CV-urilor / publicarea anunțurilor de recrutare prin intermediul Platformei JobsOn

 • Platforma JobsOn este o platformă de comunicare între Utilizatori, aceștia fiind responsabili de conținutul publicat în Platforma JobsOn (CV-uri, Anunțuri recrutare, etc), denumite în continuare „Conținut Publicat de Utilizator”. Ne rezervăm dreptul (care poate fi exercitat la momentul ales de noi și fără o notificare prealabilă), de a șterge, muta sau edita aceste mesaje sau de a restricționa accesul unora dintre utilizatori la una dintre platformele sale de comunicare. Aceste măsuri pot fi luate ca urmare a nerespectării de către Utilizatori a prevederilor legale sau a termenilor şi condițiilor de utilizare a Platformei JobsOn.

 • Utilizatorul este singurul responsabil pentru Conținutul Publicat de Utilizatorul respectiv. Pentru aceasta, trebuie să știți că postarea sau transmiterea de mesaje prin intermediul Platformei JobsOn este supusă următoarelor condiții și limitări:

a.  Anunțurile publicate trebuie să fie complete, conținând toate informațiile sau condițiile aflate în legătură cu anunțul. Un anunţ corespunde unui singur post.

b.  NU puteți publica, transmite sau face referire la orice tip de mesaj care poate conține o formă unanim recunoscută în societate ca fiind „publicitate” la diverse categorii de bunuri și servicii.

c.  NU puteți publica, transmite sau recomanda Utilizatorilor niciun fel de mesaj comercial nesolicitat, indiferent că această trimitere se face sau nu prin intermediul sistemelor de comunicație puse la dispoziție de JobsOn sau prin intermediul altor mijloace de comunicații, dar utilizând datele obținute prin intermediul Platformei JobsOn.

d.  NU puteți publica, transmite sau face referire în niciun fel la mesaje care conțin recomandări de a cumpăra sau de a nu cumpăra un anumit produs sau serviciu. De asemenea, nu puteți publica sau face referire în nici un fel la mesaje care conțin informații confidențiale, indiferent că acestea sunt sau nu prevăzute cu mențiunea „confidențial” sau cu orice altă mențiune de acest gen, sau la mesaje care au rolul de a afecta prețul, imaginea sau valoarea de piaţă a unui produs sau serviciu. Nu puteți publica anunţuri de angajare în cadrul reţelelor de tip AVON, ORIFLAME sau altele asemenea, precum si anunţuri de angajare pentru colaboratori bancari.

e.  NU puteți publica, transmite sau face referire în niciun fel la mesaje care conțin texte ilegale, amenințătoare, abuzive, indecente, discriminatorii sau care încalcă în orice fel drepturi ale terților sau prevederi legale.

f.  NU puteți publica, transmite sau face referire în niciun fel la mesaje care conțin viruși sau orice alte secvente de cod care se dovedesc a fi distructive sau care pot întrerupe, elimina sau limita funcționalitatea Platformei JobsOn sau a oricăror alte sisteme informatice (hardware sau software).

g.  NU puteți colecta în niciun fel informație identificabilă personal de la utilizatorii sau membrii JobsOn, decât cu scopul unic și direct de a accesa Serviciile puse la dispoziție de JobsOn (i.e. aplicarea la post de muncă la un Utilizator Recrutor sau contactarea Utilizatorilor Candidați în scop de recrutare).

h.  NU puteți restricționa sau elimina accesul altor Utilizatori la platformele de comunicare puse la dispoziție de JobsOn.

i.  NU puteți publica, transmite sau face referire în niciun fel la mesaje a căror sursă este ascunsă.

j.  NU puteți publica, transmite sau face referire la niciun fel de „joc piramidal” sau orice altă activitate menită a înșela încrederea unor persoane, precum și orice activități similare unor fapte în privința cărora s-a probat în trecut potențialul infracțional ori potențialul de a înșela încrederea unui Utilizator al Serviciilor JobsOn.

k.  Nu puteți publica materiale care contravin oricăror altor prevederi ale acestui set de Termeni și Condiție, JobsOn putând în mod discreționar să le elimine din Platforma JobsOn, fără niciun fel de explicație în acest sens.

Prin publicarea Conținutului Publicat de Utilizator pe sau prin intermediul Platformei JobsOn sunteți de acord că dumneavoastră sunteți singurul responsabil și veți despăgubi JobsOn pentru orice pagubă, costuri sau limitări de profit care apar ca urmare a postării, transmiterii sau referinței de către dvs. a unor mesaje al căror conținut încalcă prevederile condițiilor și limitărilor descrise mai sus.

Unii Utilizatori pot înțelege că este mai simplu să încalce regulile statuate în acest set de Termeni și Condiții, și, drept urmare, unele dintre mesajele publicate pot prezenta o realitate înșelătoare, incompletă, incorectă sau agresiv orientată spre alte categorii sociale. Ar trebui deci să discerneți înainte de a folosi informația cuprinsă în aceste mesaje pentru a face o investiție sau orice altă acțiune care implică folosirea de fonduri sau resurse proprii sau alte unor terți. Imaginea prezentată de mesajele publicate poate fi uneori diferită de realitate.

Nu sunt permise: copierea, multiplicarea, distribuirea, arhivarea sau păstrarea, prin orice mijloace, a materialelor şi informaţiilor existente pe aceste site-uri; încercarea de a interveni, prin orice mijloace, în conţinutul acestor site- uri, ştergerea sau modificarea prin orice mijloace a materialelor şi informaţiilor publicate, sau încercarea de a acţiona în acest scop; încercarea de a testa vulnerabilitatea sistemului sau accesarea oricăror servere sau servicii care nu sunt publice, fără autorizaţie; încercarea de a interveni în funcţionarea serverelor de hosting prin orice mijloace; folosirea oricăror adrese de e-mail publicate prin intermediul site-urilor, pentru distribuirea lor pe liste de mailing sau pentru trimiterea de SPAM. Violarea oricărei dintre aceste reguli atrage după sine răspunderea civilă sau penală.

 1. Disponibilitatea serviciului

JobsOn, JurnalBihorean, JurnalArădean şi BihariNaplo îşi rezervă dreptul de a modifica sau de a întrerupe, temporar sau permanent, parţial sau în totalitate, serviciile puse la dispoziţie prin intermediul acestor site-uri. JobsOn, JurnalBihorean, JurnalArădean şi BihariNaplo, nu sunt răspunzătoare faţă de utilizator, orice terţă persoană fizică sau juridică sau instituţie, pentru modificarea, suspendarea sau întreruperea serviciilor disponibile prin intermediul site-urilor.

JobsOn, JurnalBihorean, JurnalAradean şi BihariNaplo pot schimba în orice moment conţinutul şi condiţiile de folosire ale site-urilor.

 1. Absolvirea de răspundere

Acceptand să utilizaţi aceste site-uri, declaraţi în mod expres şi implicit că sunteţi de acord cu faptul că utilizarea site-urilor se face pe propria răspundere. Utilizatorul este singura persoană responsabilă de eventualele distrugeri cauzate sistemelor de calcul sau reţelei de pe care accesează site-urile sau de orice alte pierderi de date, care ar putea fi rezultatul descărcării de informaţii şi servicii din conţinutul site-urilor.

 1. Limitarea răspunderii

JobsOn, JurnalBihorean, JurnalArădean şi BihariNaplo nu vor fi răspunzătoare pentru niciun fel de pagube directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv pagube pentru pierderi de profit, bunăvoinţă, posibilităţii de folosire, date sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile rezultând din: utilizarea sau imposibilitatea utilizării informaţiilor site-urilor; acces neautorizat la sau deteriorarea transmisiilor sau datelor utilizatorului; orice altă problemă legată de serviciile site-urilor.

Pentru secţiunile site-urilor care pot cuprinde opinii ale cititorilor sau recenzii ale Utilizatorilor Candidaţi, răspunderea asupra conţinutului opiniilor/recenziilor, revine în întregime autorilor acestora. JurnalBihorean, JurnalArădean şi BihariNaplo îşi rezervă dreptul de a nu face publice acele opinii care contravin termenilor şi condiţiilor de utilizare sau pe care le consideră dăunătoare, sub orice formă, propriei imagini, partenerilor sau terţilor.

 1. Confidenţialitate şi informaţii personale

Informaţiile personale puse la dispoziţia site-urilor JobsOn, JurnalBihorean, JurnalArădean şi BihariNaplo pentru a putea primi sau utiliza unele servicii, sunt protejate în condiţiile Legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice.

Prin completarea câmpurilor din formularele de înregistrare online, utilizatorii sunt de acord ca datele personale pe care le înregistrează să intre în baza de date a Inform Media Press S.R.L., iar în cazul în care îşi dau acordul expres pentru acţiuni de marketing direct, să primeasca mesaje cu privire la produse şi servicii, promoţii, concursuri sau orice alte acţiuni editoriale şi de marketing direct, desfăşurate în viitor de către JobsOn, JurnalBihorean, JurnalArădean, BihariNaplo, şi de partenerii săi agreaţi.

JobsOn, JurnalBihorean, JurnalArădean şi BihariNaplo se obligă să nu facă publică adresa de e-mail a utilizatorilor şi să nu o dezvăluie unei terte părţi, dacă aceasta nu se află între partenerii agreaţi în mod expres, în afara cazului în care acest lucru este necesar pentru a respecta legea şi/sau procedurile judiciare. JobsOn, JurnalBihorean, JurnalAradean şi BihariNaplo nu raspund de atacurile având ca scop furtul sau vandalismul şi care ar putea conduce la dezvăluirea sau compromiterea datelor. JobsOn, JurnalBihorean, JurnalAradean şi BihariNaplo nu-şi asumă niciun fel de responsabilitate pentru situaţiile în care utilizatorul îşi publică adresa sau orice alte date personale, din proprie iniţiativă, într-un mesaj public, pe site-urile www.jobson.ro, www.JurnalBihorean.ro, www.JurnalAradean.ro, www.BihariNaplo.ro.

Politica site-urilor www.JurnalBihorean.ro, www.JurnalAradean.ro şi www.BihariNaplo.ro este de a nu accepta sau de a nu lua în consideraţie materialele nesolicitate. Dacă utilizatorii site-ului trimit astfel de materiale, JurnalBihorean, JurnalArădean şi BihariNaplo îşi rezervă dreptul de a considera aceste materiale neconfidenţiale şi lipsite de protecţia drepturilor personale sau de proprietate. Astfel de materiale şi drepturi devin proprietatea JurnalBihorean, JurnalArădean şi BihariNaplo, libere de orice pretenţii emise de o persoană sau un grup de persoane, putând fi utilizate în orice scop de către JurnalBihorean, JurnalArădean şi BihariNaplo, fără obligaţia de a acorda compensanţii pentru utilizarea lor.

Pe site-urile www.jobson.ro, www.JurnalBihorean.ro, www. JurnalAradean.ro şi www.BihariNaplo.ro pot fi prezente reclame şi/sau legături către pagini ale unor terţe părţi, inclusiv parteneri, furnizori de publicitate sau sponsori. Informaţiile furnizate unor pagini externe nu se află sub controlul JobsOn, JurnalBihorean, JurnalArădean, BihariNaplo şi orice publicare a unor date personale pe alte pagini de pe Internet, se face pe propriul risc.

Termenii şi condiţiile de utilizare menţionate mai sus se aplică şi pentru newsletter-ul transmis via email. JobsOn, JurnalBihorean, JurnalArădean şi BihariNaplo îşi rezervă dreptul de a modifica, revizui, completa aceste reguli în orice moment. S.C. Inform Media Press S.R.L., editor al ziarului JurnalBihorean, JurnalArădean, BihariNaplo şi al platformei JobsOn îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia din România şi UE.

Termenii şi condiţiile prezentate respectă reglementările legislative aflate în vigoare:

1. Legea Nr. 365/2002, privind comerţul electronic, publicată în Monitorul Oficial nr. 483 din 5 iulie 2002;

2. Legea Nr. 193/2000, privind clauzele abuzive, publicată în Monitorul Oficial Nr. 560/2000;

3. Ordonanţa Nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, publicată în Monitorul Oficial nr. 212 din 28 august 1992; 4. Ordonanţa Nr. 130/2000 (actualizată pâna la data de 12 ianuarie 2004) privind protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la distanţă, publicată în Monitorul Oficial nr. 57 din 31 ianuarie 2003.

4. Regulamentul Nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

5. Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)

Datele de identificare ale S.C. Inform Media Press S.R.L. sunt urmatoarele:

Adresa: Oradea, Bd. Dacia, nr. 34, bl. U 55, et. P, încăperea 1, jud. Bihor

Telefon: 0259.410.115.

E-mail: info@jobson.ro

info@jurnalbihorean.ro

info@jurnalaradean.ro

info@biharinaplo.ro

Nr. de inmatriculare la Registrul Comertului: J5/1738/2016

Cod Fiscal: RO 36544909

Prezenta informare privind “Termenii şi Condiţiile” este aplicabilă din data de 25 mai 2018 şi a fost actualizată în 6 februarie 2023.