Protecţia datelor personale

Protecţia datelor personale

versiune pdf

Inform Media Press S.R.L.

INFORMARE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

valabilă din 25. mai 2018, actualizată în 06.02.2023. –

1. Introducere

În cele de mai jos dorim să vă aducem la cunoştinţă informațiile privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către Inform Media Press S.R.L.

Prezenta informare privind protecția datelor cu caracter personal conține informatii importante privind gestionarea datelor Dumneavoastră personale. Prin furnizarea datelor Dumneavoastră personale vă exprimați acordul privind condițiile cuprinse în prezenta informare despre protecția datelor cu caracter personal.

Vă rugăm să citiți în mod regulat informarea despre protecția datelor cu caracter personal, pentru că modificările aduse la aceasta sunt aplicabile în mod automat asupra datelor cu caracter personal furnizate de Dumneavoastră, chiar și în cazul în care în momentul furnizării de catre Dumneavoastră a datelor cu caracter personal, era valabilă o altă informare despre protecția datelor cu caracter personal.

Modificările aduse la informarea despre protecția datelor cu caracter personal vor fi publicate pe paginile noastre web, respectiv vă vom notifica în alte moduri, în funcție de sursa prin care ne-ați pus la dispoziție datele Dumneavoastră. Vă rugăm, citiți cu deosebită atenție dispozițiile prezentei informări despre protecția datelor cu caracter personal, scrise cu caractere semiîngroșate, pentru că acestea conțin dispoziții esențiale privind gestionarea datelor Dumneavoastră cu caracter personal.

În cazul în care gestionarea datelor se va realiza prin una dintre paginile noastre web, atunci prin folosirea paginii web Dumneavoastră acceptați condițiile cuprinse în prezenta informare, indiferent dacă v-ați înregistrat pe pagina web sau nu. În cazul în care nu acceptati cele cuprinse în informarea despre protecția datelor cu caracter personal, vă rugăm să nu folosiți Pagina Web.

Paginile noastre web: www.aradon.ro, www.bihon.ro, www.tion.ro, www.erdon.ro, https://aboshop.jurnalbihorean.ro/ , https://aboshop.biharinaplo.ro/ , https://aboshop.jurnalaradean.ro/ , www.jurnalbihorean.ro, www.biharinaplo.ro, www.jurnalaradean.ro, www.informmedia.ro, www.jobson.ro (în continuare: „Pagină Web”).

Prezenta informare despre protecția datelor cu caracter personal se referă în mod exclusiv la datele cu caracter personal ale persoanelor fizice, Persoane vizate, ținând cont de faptul că datele aparţinând persoanelor juridice, respectiv datele altor organizaţii fără personalitate juridică, nu se consideră date cu caracter personal.

În ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal, sunt aplicabile următoarele legi:

  • Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului (regulamentul general privind protecția datelor; denumit mai cunoscut GDPR)

Puteți accesa textul regulamentului aici: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&qid=1568971196388&from=RO

  • Art. 31 din Constituţia României;

  • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;

  • Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;

  • Legea 190/ 26 iulie 2018 privind măsurile de punere în aplicare a Regulementului UE 2016/679

  • Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate;

  • Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice.

2. Persoana operatorului de date

Denumire: Inform Media Press S.R.L. (în continuare: IM)

E-mail: protectiadatelor@informmedia.ro

Telefon: +40259/410-115

Sediul: 410346, Oradea, Bld. Dacia, nr. 34.

CUI/CIF: RO 36544909

Nr. de înregistrare în registrul comerțului: J5/1738/2016

3. Informații de bază

3.1. Baza legală principală a prelucrării datelor de către IM, o constituie acordul Persoanei vizate. Persoana vizată, în cazul prelucrării datelor sale pe bază de consimțământ, are dreptul să-și retragă în orice moment consimțământul, dar acest fapt nu va afecta legalitatea prelucrării datelor, anterior retragerii. Datele referitoare la dovedirea consimțământului vor fi păstrate de IM până când acestea vor fi necesare pentru dovedirea acordului sau pentru alte interese legitime ale IM.

3.2. Persoana vizată este responsabilă pentru realitatea şi exactitatea datelor cu caracter personal furnizate de aceasta. IM nu va verifica autenticitatea datelor cu caracter personal furnizate. IM nu este responsabilă pentru prelucrarea datelor furnizate în mod eronat sau neautentice de către Persoana vizată, și nici pentru daunele suferite de către Parsoana vizată sau de terțe părți, provenite din furnizarea datelor în mod eronat sau neautentice de către Persoana vizată. IM nu-și asumă responsabilitatea nici în cazul în care IM a fost indusă în eroare în privința capacității de exercitiu a persoanei vizate.

3.3. Exprimarea consimţământului

a) În cazul Paginii Web prin utilizarea Paginii Web, prin înregistrarea pe Pagina Web sau prin furnizarea datelor cu caracter personal prin alte modalități,

b) în toate celelalte cazuri se va realiza de către persoana vizată prin alte modalități care pot fi dovedite (pe suport de hârtie – de exemplu cupoane de premii – în scris, prin scrisoare electronică, fax, înregistrări video și/sau audio, etc.).

3.4. În cazul Persoanelor interesate minori sub 14 ani, fără capacitate de exercitiu, date cu caracter personal în numele Persoanei vizate pot fi furnizate doar de reprezentanții lor legali. Pentru furnizarea datelor cu caracter personal ale Utilizatorilor fără capacitate de exercitiu este necesară declarația reprezentantului legal. Declarația semnată se va transmite către IM prin predare personală, respectiv prin poștă, e-mail, sau fax, respectiv declarația se poate face și prin alte modalități, care pot fi dovedite (de exemplu înregistrări video și/sau audio).

3.5. Pentru prelucrarea datelor persoanelor minore cu vârsta sub 16 ani cu capacitate de exercițiu restransă, este necesară declarația de acord – făcută în modul definit la punctul 3.6. – a reprezentatului legal al minorului. Conform Codului Civil din Romania ( art. 41 ), există un prag al vârstei de 14 ani. Sub 14 ani, minorul este reprezentat, iar după 14 ani este asistat, de către părinţi.

3.6. În cazul minorilor, care au împlinit vârsta de 16 ani, nu este necesar acordul reprezentantului legal sau aprobarea ulterioară în vederea valabilității declaraţiei lui de consimțămấnt pentru prelucrarea datelor (adică pentru înregistrarea, sau furnizarea datelor personale prin alte modalități). Aceste Persoane vizate își pot exprima consimțămấntul la prelucrarea datelor, în funcție de modul de colectare al acestora.

3.7. Consimțămấntul Persoanei vizate în privința datelor cu caracter personal, se va considera exprimat, dacă acestea sunt comunicate sau publicate de către Persoana vizată în timpul apariției lui publice.

3.8. IM va prelucra datele cu caracter personal care au fost puse la dispoziția sa – în lipsa unei dispoziții legale diferite – doar în scopurile indicate prin prezenta informare, în măsura și pe durata necesară realizării scopului.

3.9. IM nu se ocupă de creare profile.

4. PRELUCRĂRI DE DATE

a) ABONAMENTE PRODUSE PRESĂ TIPĂRITĂ

Persoane vizate

Persoanele care se abonează la produsele de presă IM

Scopul prelucrării datelor

În privința produselor de presă comercializate de IM către Persoanele vizate, încheierea contractului de abonare, îndeplinirea sarcinilor parțiale legate de contract (de exemplu înmânarea publicației comandate, facturare, etc.).

Îndeplinirea obligațiilor de păstrare a facturii și chitanței conform legislației.

Datele prelucrate

Nume*, adresă de domiciliu*, număr de telefon*, denumirea produsului comandat *, taxa de abonare, informații tehnice referitoare la abonament și la înmânarea produsului comandat sau al cadoului (de exemplu cod client, denumirea ziarului/produsului comandat, suma taxei de abonare, acces la cutia poștală, etc.).

Baza legală privind prelucrarea datelor

Executarea contractului

Îndeplinirea obligației legale în ceea ce privește emiterea și păstrarea documentelor contabile

Operator de date

Distribuitori, organizator abonamente;

Mediaworks Hungary Zrt. (Budapesta, Üllői út  48, 1082, Ungaria) – asigurarea programului pentru evidența abonaților și emiterea facturilor.

Durata prelucrării datelor

Evidența datelor abonatului și a abonării: 5 ani după terminarea abonării.

Contract de abonare și facturi: 8 ani după terminarea abonării, conform obligației de păstrare a documentele contabile, totodată, în acest timp IM – în lipsa consimţământului – nu are dreptul să folosească datele în alte scopuri.

În cazul în care consimţământul Persoanei vizate se extinde și asupra scopurilor comerciale, atunci în continuare vz. Punctele j) și k).

Altele

Furnizarea datelor marcate cu * este necesară în vederea încheierii contractului. Dacă nu veți furniza aceste date, atunci IM nu va putea încheia contract de abonare cu Dumneavoastră, respectiv nu vă va putea oferi nici alte servicii (de exemplu card de fidelitate).

b) ABONAMENTE LA PRODUSE MEDIA DIGITALE

Persoane vizate

Persoanele care se abonează la produsele digitale de presă IM.

Scopul prelucrării datelor

În privința produselor media digitale comercializate de IM către Persoanele vizate, încheierea contractului de abonare, îndeplinirea sarcinilor parțiale legate de contract (de exemplu înmânarea publicației comandate, facturare, etc.), asigurarea accesării online sau descărcării ziarului digital.

Îndeplinirea obligațiilor de facturare și de păstrare conform legislației

Datele prelucrate

Nume*, adresă de e-mail*, număr de telefon, adresa de domiciliu*, data nașterii, produsul ales, datele pachetului de abonament

Legat de plata cu card bancar: datele cardului bancar

Baza legală privind prelucrarea datelor

Executarea contractului

Îndeplinirea obligației legale în ceea ce privește emiterea și păstrarea documentelor contabile

Operator de date

Rackforest Kft. (Budapesta, Victor Hugo  18-22, 1132, Ungaria) – servicii privind spațiul de stocare, servicii de informatică;

PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (Boulevard Royal L-2449, Luxembourg) – Braintree – asigurarea posibilității de plată online cu card bancar prin PayPal;

Mediaworks Hungary Zrt. (Budapesta, Üllői út  48, 1082, Ungaria) – asigurarea programului pentru evidența abonaților și emiterea facturilor.

Durata prelucrării datelor

Evidența datelor abonatului și a abonării: 5 ani după terminarea abonării.

Facturi: în baza obligației de păstrare timp de 8 ani a documentelor contabile după terminarea abonării, totodată, în acest timp IM – în lipsa consimţământului – nu are dreptul să folosească datele în alte scopuri.

În cazul în care consimtamantul Persoanei vizate se extinde și asupra scopurilor comerciale, atunci în continuare vz. Punctele j) și k).

Altele

Furnizarea datelor marcate cu * este necesară în vederea încheierii contractului. Dacă nu veți furniza aceste date, atunci IM nu va putea încheia contract de abonare cu Dumneavoastră.

c) CITIRE DE PROBĂ

Persoane vizate

Persoanele care beneficiază în mod voluntar de posibilitatea citirii de probă

Scopul prelucrării datelor

Asigurarea posibilității citirii de probă într-un anumit interval de timp.

Date prelucrate

Nume*, adresă, număr de telefon, adresă de e-mail*

Legat de plata cu card bancar: datele cardului bancar

Baza legală privind prelucrarea datelor

Consimţământ

Operator de date

Durata prelucrării datelor

Până la expirarea perioadei citirii de probă, în cazul în care consimţământul Persoanei vizate se extinde și asupra scopurilor comerciale, atunci în continuare vz. punctele j) și k).

Altele

Furnizarea datelor marcate cu * este necesară pentru a putea utiliza serviciul dorit. Dacă nu veți furniza aceste date, atunci IM nu va putea asigura posibilitatea citirii de probă.

d) PUBLICAREA ANUNȚURILOR ÎN PRODUSE MEDIA TIPĂRITE

Persoane vizate

Persoanele care publică anunț în produsele de presă tipărite IM

Scopul prelucrării datelor

Publicarea anunțului dorit de persoana fizică care a solicitat publicarea în produsul de presă ales.

Date prelucrate

Nume*, adresă de domiciliu*, număr de telefon, adresa de e-mail, conținutul anunțului (dacă în acesta apare oricare dintre datele personale ale persoanei care a solicitat publicarea anunțului).

Baza legală privind prelucrarea datelor

Executarea contractului

Îndeplinirea obligației legale în ceea ce privește păstrarea datelor persoanei care a solicitat publicarea anunțului și emiterea și păstrarea documentelor contabile

Operator de date

Operatorii punctelor de preluare anunțuri;

I TOM SOLUTIONS SRL  (Bucureşti, Bdul. Mircea Voda 21D E, 030663, Sectorul 3, România) – asigurarea programului pentru evidența anunțurilor și emiterea facturilor.

Durata prelucrării datelor

Evidența datelor persoanei care solicită publicarea anunțului și al anunțului: 5 ani.

Contract privind publicarea anunțurilor și facturi: timp de 8 ani în baza obligației de păstrare a documentelor contabile, totodată, în acest timp IM – în lipsa acordului – nu are dreptul să folosească datele în alte scopuri.

Altele

Furnizarea datelor marcate cu * se bazează pe legea 148/2000 privind publicitatea, respectiv sunt necesare pentru încheierea contractului în vederea publicării anunțului. Dacă nu veți furniza aceste date, atunci IM nu va putea publica anunțul.

Anunțurile se pot comanda prin servicii clienți IM, respectiv la partenerii IM, care transmit datele personale ale Persoanei vizate către IM.

e) ANUNȚURI PUBLICITARE ÎN PRODUSE ONLINE

Persoane vizate

Persoanele care solicită publicarea unui anunț pe Paginile Web IM

Scopul prelucrării datelor

Publicarea anunțului dorit de persoana fizică care a solicitat publicarea pe Pagina Web aleasă.

Date prelucrate

Nume**, adresă de domiciliu**, număr de telefon, adresa de e-mail*, conținutul anunțului ( în cazul în care în acesta apare oricare dintre datele personale ale persoanei care a solicitat publicarea anunțului)

Baza legală privind prelucrarea datelor

Executarea contractului

Îndeplinirea obligației legale în ceea ce privește păstrarea datelor persoanei care a solicitat publicarea anunțului, respectiv emiterea și păstrarea documentelor contabile

Operator de date

Angajaţi departament sales;

Rackforest Kft. (Budapesta, Victor Hugo  18-22, 1132, Ungaria) – servicii privind spațiul de stocare, servicii de informatică;

I TOM SOLUTIONS SRL  (Bucureşti, Bdul. Mircea Voda 21D E, 030663, Sectorul 3, România) asigurarea programului pentru evidența anunțurilor și emiterea facturilor;

Google Inc SUA – asigură afişarea reclamelor plătite.

Durata prelucrării datelor

Evidența datelor persoanei care solicită publicarea anunțului și al anunțului: 5 ani.

Contracte privind publicarea anunțurilor și facturi: timp de 8 ani după terminarea contractului în baza obligației de păstrare a documentelor contabile, totodată, în acest timp IM – în lipsa acordului – nu are dreptul să folosească datele în alte scopuri.

Altele

Furnizarea datelor marcate cu * este necesară pentru încheierea contractului privind publicarea anunțurilor. Dacă nu veți furniza aceste date, atunci IM nu va putea publica anunțul.

Indicarea datelor marcate cu ** se bazează pe legea 148/2000 privind publicitatea, respectiv este necesară pentru încheierea contractului în vederea publicării anunțului.

Anunțurile se pot comanda prin servicii clienți IM, respectiv la partenerii contractuali IM, care transmit datele personale ale persoanei vizate către IM. Anunțurile pot fi transmise și prin Paginile Web corespunzătoare.

f) OPERAREA ȘI UTILIZAREA PAGINILOR WEB, ÎNREGISTRARE

Persoane vizate

Persoanele care vizitează, respectiv se înregistrează pe Paginile Web IM

Scopul prelucrării datelor

Operarea serviciilor accesibile prin Pagina Web, înregistrare, autentificare utilizator

Date prelucrate

Nume*, adresă de e-mail*, parolă*

Baza legală privind prelucrarea datelor

Consimtamant

Operator de date

Rackforest Kft. (Budapesta, Victor Hugo  18-22, 1132, Ungaria) – servicii privind spațiul de stocare, servicii de informatică;

Mediaworks Hungary Zrt. (Budapesta, Üllői út  48, 1082, Ungaria) – dezvoltare pagini web.

Durata prelucrării datelor

Până la ștergerea înregistrării, respectiv până la revocarea consimţământului. Dacă acordul Persoanei vizate se extinde și asupra scopurilor comerciale, atunci în continuare vz. punctele j) și k).

Altele

Furnizarea datelor marcate cu * este necesară în vederea înregistrării. Dacă nu veți furniza datele, atunci nu vă puteți înregistra.

Referitor la datele colectate în timpul navigării pe Pagina Web vz. informarea privind cookie-urile

g) OPERAREA, UTILIZAREA, ÎNREGISTRAREA ŞI ÎNCĂRCAREA CV-ULUI PE PORTALUL DE JOBURI www.jobson.ro

Persoane vizate

Persoanele care vizitează portalul www.jobson.ro, vizualizează ofertele de locuri de muncă disponibile pe platformă şi/ori îşi încarcă/aplică CV-ul la ofertele de locuri de muncă disponibile pe platforma de joburi, publicate de către angajatorii aflaţi în căutare de personal.

Scopul prelucrării datelor

Operarea serviciilor accesibile prin Pagina Web, înregistrare, autentificare utilizator, punerea la dispoziţiea candidaţilor aflaţi în căutarea unui loc de muncă, a anunţurilor de angajare publicate pe platformă de recrutori, posibilitatea interacţionării cu aceştia şi oferirea candidaţilor posibilitatea căutării unui loc de muncă prin aplicarea CV-urilor acestora la anunţurile de angajare publicate pe platformă de către aceştia. Facilitarea obţinerii unui loc de muncă.

Date prelucrate

Nume*, adresă de e-mail*, parolă*, telefon* (pentru înregistrarea pe site, atunci când este nevoie), CV (în cazul aplicării la diverse joburi disponibile pe platformă)

Baza legală privind prelucrarea datelor

Consimţământ

Operator de date

Rackforest Kft. (Budapesta, Victor Hugo  18-22, 1132, Ungaria) – servicii privind spațiul de stocare, servicii de informatică;

Mediaworks Hungary Zrt. (Budapesta, Üllői út  48, 1082, Ungaria) – dezvoltare pagini web.

Durata prelucrării datelor

Până la ștergerea înregistrării, respectiv până la revocarea consimţământului. Dacă acordul Persoanei vizate se extinde și asupra scopurilor comerciale, atunci în continuare vz. punctele j) și k)

Altele

Furnizarea datelor marcate cu * este necesară în vederea înregistrării. Dacă nu veți furniza datele, atunci nu vă puteți înregistra.

Referitor la datele colectate în timpul navigării pe Pagina Web vz. informarea privind cookie-urile

h) TRIMITEREA NEWSLETTER-URILOR (Job Alert – SUMARUL OFERTELOR DE LOCURI DE MUNCĂ DISPONIBILE PE PORTALUL DE JOBURI www.jobson.ro)

Persoane vizate

Persoanele care se înregistrează pentru alarmele de job-uri trimise de portalul www.jobson.ro

Scopul prelucrării datelor

Trimiterea e-mailului informativ, care conține ofertele de locuri de muncă disponibile care apar pe Pagina Web www.jobson.ro și link-urile acesteia.

Date prelucrate

Nume*, adresa de e-mail*

Baza legală privind prelucrarea datelor

Consimţământ

Operator de date

Angajaţii din departamentul online;

Mediaworks Hungary Zrt. (Budapesta, Üllői út  48, 1082, Ungaria) – asigurarea funcţionării serviciilor oferite de platformă.

Durata prelucrării datelor

Consimţământ până la retragere

Altele

Furnizarea datelor marcate cu * este necesară pentru a putea utiliza serviciul dorit. Dacă nu veți furniza aceste date, atunci IM nu va putea trimite newsletter-uri.

i) CONCURSURI, VOTĂRI

Persoane interesate

Persoanele care participă la diferite jocuri, concursuri (de exemplu competiție de rețete), respectiv participanţii la votări

Scopul prelucrării datelor

Organizarea și derularea de jocuri, concursuri, respectiv votări şi alte acțiuni, predarea premiilor, în anumite cazuri colectarea datelor pentru marketing direct (dacă acest scop se va menționa în mod expres în legătură cu concursul respectiv).

Date prelucrate

În funcție de jocul respectiv: nume, domiciliu, adresă de e-mail, număr de telefon

Baza legală privind prelucrarea datelor

Consimţământ

Operator de date

Rackforest Kft. (Budapesta, Victor Hugo  18-22, 1132, Ungaria) – servicii privind spațiul de stocare în vederea jocurilor on-line.

În cazul predării premiilor, subcontractantul care le va livra premiile.

Durata prelucrării datelor

Timp de 6 luni după desfășurarea evenimentului, IM va păstra datele câștigătorilor încă timp de 8 ani. Dacă Persoana vizată, cu aplicarea la unul dintre jocuri, și-a dat consimţământul şi pentru scopurilor comerciale, atunci în continuare vz. punctele j) și k)

Altele

În cazul în care nu veți furniza datele solicitate de jocul respectiv, atunci, din păcate, nu veți putea participa la jocul respectiv.

j) MARKETING DIRECT, MARKETING ELECTRONIC DIRECT

Persoane vizate

Persoanele care şi-au dat consimţământul prin diferite căi (de exemplu cu ocazia încheierii contractului de abonament, citirii de probă, participare la jocuri cu premii, etc.) la prelucrarea datelor pentru marketing direct și pentru contactări cu astfel de caracter

Persoanele cu care IM a fost în relații contractuale

Scopul prelucrării datelor

Derularea contactărilor pentru marketing direct: informare privind produsele, serviciile, jocurile IM.

În privința acelor persoane, cu care IM a fost în relații contractuale: promovarea produselor sau serviciilor asemănătoare produselor sau serviciilor de care Persoana vizată a beneficiat.

Date prelucrate

Nume, adresă de e-mail, data nașterii, localitatea

Baza legală privind prelucrarea datelor

Acord

Interes legitim în privința persoanelor, cu care IM a fost în relații contractuale

Operator de date

The Rocket Science Group, LLC-t (675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308) – folosirea aplicației de trimitere e-mailuri Mailchimp;

Durata prelucrării datelor

Până la retragerea consimţământului

În privința persoanelor care au fost în relații contractuale cu IM: până la refuzul Persoanei vizate

Altele

Denumirea interesului legitim: marketing direct (paragraful (47) al preambulului GDPR, respectiv în baza Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice).

IM asigură posibilitate de refuz (ștergerea înregistrării), astfel dacă Persoana vizată declară că nu dorește să fie contactată în scopuri publicitare de către IM, atunci datele sale vor fi şterse de IM și nu le va folosi în acest scop.

k) MARKETING DIRECT, MARKETING TELEFONIC DIRECT

Persoane vizate

Persoanele care și-au dat consimţământul prin diferite căi la prelucrarea datelor pentru marketing direct (de exemplu cu ocazia încheierii contractului de abonament, citirii de probă, participare la jocuri cu premii etc.) și pentru contactări cu astfel de caracter

Persoanele care apar în cartea telefonică publică, cei care nu au refuzat contactarea pentru marketing direct

Persoanele cu care IM a fost în relații contractuale

Scopul prelucrării datelor

Contactare în scopuri de obținere a acordului pentru marketing direct: informare privind produsele, serviciile, concursurile IM.

În privința acelor persoane, cu care IM a fost în relații contractuale: promovarea produselor sau serviciilor asemănătoare produselor sau serviciilor de care Persoana vizată a beneficiat.

Date prelucrate

Nume, număr de telefon, data nașterii, localitatea

Baza legală privind prelucrarea datelor

Consimţământ

Interes legitim în privința persoanelor cu care IM a fost în relații contractuale, sau datele cărora apar în cartea publică de telefon online și nu își exprimă furnizorului de servicii refuzul privind contactările în scopuri de marketing direct

Operator de date

Durata prelucrării datelor

Până la retragerea consimţământului

În privința persoanelor cu care IM a fost în relații contractuale, respectiv cei care apar în cartea publică de telefon online: până la refuzul de către Interesați

Altele

Denumirea interesului legitim: marketing direct (paragraful (47) al preambulului GDPR, Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) respectiv în baza legii nr. 365/2002 privind comertul electronic.

IM asigură posibilitate de refuz, astfel, dacă Persoana vizată declară că nu dorește să fie contactată în scopuri publicitare de către IM, atunci datele sale vor fi șterse de IM și nu le va folosi în acest scop.

În privința înregistrărilor făcute în timpul convorbirilor telefonice vz. punctul q) în cele de mai jos.

l) INFORMARE PRIVIND SERVICIILE IM

Persoane vizate

Persoanele care utilizează serviciile oferite de IM

Scopul prelucrării datelor

Menţinerea legăturii, privind serviciile oferite de IM și îndeplinirea contractului

Date prelucrate

nume, adresă, număr de telefon, adresă de e-mail (după caz)

Baza legală privind prelucrarea datelor

Executarea contractului

Operator de date

Mediaworks Hungary Zrt. (Budapesta, Üllői út  48, 1082, Ungaria) – folosirea aplicației de trimitere e-mailuri.

Durata prelucrării datelor

Pe perioada utilizării serviciului

Dacă consimţământul persoanei vizate se extinde și asupra scopurilor de marketing direct, atunci în continuare vz. punctele j) și k).

Altele

Acest tip de prelucrare de date cuprinde informarea de către IM, în legatură cu informațiile esențiale privind prestarea serviciilor, prin e-mail, telefon, sau în scris (a.n. mesaje de sistem și informări), astfel nu puteți să vă dezabonați, respectiv nu puteți refuza aceste infomatii.

m) ALTE COMUNICAȚII, ADMINISTRAREA RECLAMAȚIILOR

Persoane vizate

Persoana care intră în contact cu IM, sau care formulează reclamația

Scopul prelucrării datelor

În cazul contactării de către persoana vizată, obiectivul prelucrării datelor în funcție de scopul contactării (de exemplu scrisori de la cititori, răspuns la e-mailurile primite, soluționarea în fond a reclamațiilor și informare privind măsurile luate etc.).

Date prelucrate

Nume, adresă de e-mail, număr de telefon, adresă de domiciliu (în funcție de datele furnizate de către persoana vizată, sau în funcție de calea pe care se desfășoară comunicarea)

Baza legală privind prelucrarea datelor

Interes legitim

Operator de date

Durata prelucrării datelor

În funcție de tipul comunicării, respectiv a reclamației, dar de fiecare dată cel puțin timp de 3 ani de la soluționarea reclamației.

Altele

Denumirea interesului legitim: posibilitatea de a face dovadă ulterior conținutului comunicației cu clienții, soluționarea reclamațiilor, asigurarea calității.

În privința înregistrărilor făcute în timpul convorbirilor telefonice vz. punctul q) în cele de mai jos.

n) CONȚINUTURI EDITORIALE

Persoane vizate

Persoanele care apar în produsele de presă publicate de IM sau în conținuturile Peginii Web administrate de către aceasta.

Scopul prelucrării datelor

Servicii mass-media, informarea publicului (sub acest punct intră de exemplu publicarea pozei puse la dispoziție de Persoana vizată în produse de presă tipărită sau pe Pagina Web, dacă Persoana vizată, sau în cazul Persoanei vizate sub 16 ani, reprezentantul legal al Persoanei vizate și-a exprimat consimţământul).

Date prelucrate

Conținuturi editoriale (de exemplu poze, declarații, conținutul interviurilor)

Baza legală privind prelucrarea datelor

Consimţământ

Interes legitim (de exemplu în cazul persoanelor publice sau participărilor la evenimente publice)

Operator de date

Persoanele și firmele cărora li s-a dat în sarcină fotografierea;

Ziariști IM.

Durata prelucrării datelor

Conținuturile care apar în produsele de presă tipărită sau digitală sunt arhivate de IM și le va șterge doar în cazul în care acest lucru este necesar pentru exercitarea unui drept al persoanei vizate.

Altele

Denumirea intereselor legitime: libertatea presei, libertatea exprimării opiniei, informarea publicului

o) ÎNREGISTRĂRI AUDIO

Persoane vizate

Persoanele care intră în legătură cu IM pe cale telefonică, sau persoanele apelate de către angajații IM, indiferent dacă persoana va utiliza sau nu serviciile oferite de IM

Scopul prelucrării datelor

Încheierea contractului și posibilitatea de a dovedi ulterior declarațiile date prin telefon

Soluționarea reclamațiilor

Evaluarea și dezvoltarea serviciului clienți IM

Date prelucrate

Vocea persoanei vizate, respectiv datele cu caracter personal spuse în cadrul convorbirii

Baza legală pentru prelucrarea datelor

Executarea contractului în cazul încheierii contractului

Interesul legitim IM în lipsa încheierii contractului incheiat prin telefon

Operator de date

Operatori de date terțe părți, cărora li s-a dat sarcina de a verifica ulterior materialele audio pentru asigurarea calității

Durata prelucrării datelor

Dacă pe înregistrarea audio rezultă încheierea unui contract, atunci înregistrarea audio se va păstra timp de 8 ani, în alte cazuri cel mult 1 an.

Altele

Denumirea intereselor legitime: realizarea responsabilității, asigurarea calității, controlul calității, soluționarea reclamațiilor

p) EXERCITAREA PRETENȚIILOR, LITIGII, PROCEDURILE AUTORITĂȚILOR

Persoane vizate

Persoanele față de care IM emit pretenții (de exemplu IM comunică somație sau demarează procedură legală în privința plății taxei de abonament), sau cei care exercită pretenții față de IM

Datele cu caracter personal în cazuri legate de proceduri ale autorităților

Scopul prelucrării datelor

Exercitarea, executarea pretențiilor IM, în cazul exercitării pretențiilor față de IM dovedirea punctului de vedere IM, îndeplinirea adreselor, somațiilor autorităților.

Date prelucrate

Nume, adresă de domiciliu, număr de telefon, alte informații legate de pretenții

Baza legală pentru prelucrarea datelor

Interes legitim

Îndeplinirea obligației legale

Operatorul de date

Perioada prelucrării datelor

8 ani după finalizarea procedurilor privind realizarea pretențiilor sau de la finalizarea definitivă a procedurii demarate de autorități

Destinatar

Reprezentant legal, dacă este necesar

Autoritate

Altele

Denumirea interesului legitim: executarea creanțelor, realizarea pretențiilor, protecția drepturilor

q) „LISTA ROBINSON”

Persoane vizate

Persoanele care au refuzat să fie contactate în scopuri de marketing direct

Scopul prelucrării datelor

Prevenirea prelucrări ilegale a datelor

Date prelucrate

Adresă de e-mail, număr de telefon (fără nume)

Baza legală privind prelucrarea datelor

Interes legitim

Operator de date

Perioada prelucrării datelor

Până la obținerea consimţământului

Altele

Denumirea interesului legitim: Interesul IM pentru a se conforma legislației aplicabile privind protecția datelor și altele, respectiv să îndeplinească cererea persoanei vizate privind autodeterminarea.

r) PERSOANELE DE CONTACT ALE PARTENERILOR DE AFACERI

Persoane vizate

Persoanele de contact ale partenerilor de afaceri

Scopul prelucrării datelor

Asigurarea comunicării fără obstacole în timpul relațiilor contractuale prin persoanele de contact ale partenerilor de afaceri, pentru care este necesar ca IM să cunoască datele personale ale persoanelor de contact

Date prelucrate

Nume, adresă de e-mail, număr de telefon, numele societății și eventual funcția

Baza legală pentru prelucrarea datelor

Interes legitim

Operator de date

Durata prelucrării datelor

În temeiul contractului de bază, sau în cazul în care datele cu caracter personal se regăsesc în contract sau pe factura emisă legat de acesta, atunci în temeiul reglementărilor aplicabile documentelor doveditoare contabile, aceste documente se vor păstra timp de 8 ani de IM

Altele

Denumirea interesului legitim: Asigurarea comunicării necesare în timpul încheierii contractelor cu terțe părți

5. Prelucrarea datelor

5.1. Operatorul de date este considerat a fi acea persoană fizică sau juridică sau oricare altă entitate care, în numele gestionarului de date, va prelucra datele cu caracter personal. Prelucrarea datelor nu înseamnă și dreptul de a lua decizii privind datele: operatorul de date va executa deciziile privind prelucrarea datelor cu caracter personal luate de administratorul de date.

5.2. IM, legat de informarea detaliată de prelucrare a datelor cu caracter personal, a făcut cunoscută persoana şi sarcinile operatorilor de date. Ținând cont de faptul că prezenta informare nu este potrivită pentru prezentarea tuturor operatorilor de date, din acest motiv vă prezentăm pe scurt serviciile prestate de operatorii de date, folosite de catre IM:

a) înmânarea documentelor care atestă plata contravalorii bunurilor sau serviciilor prestate, în afara bonurilor fiscale;

b) servicii privind spațiul de stocare;

c) servicii cu caracter de suport în domeniul IT;

d) servicii de transmitere newsletter-uri și e-mailuri;

e) ascultarea și evaluarea înregistrărilor audio ale serviciilor clienți;

f) asigurarea și supravegherea software-ului pentru administrarea societății;

g) preluarea și transmiterea anunțurilor publicitare către IM (puncte externe de preluare anunțuri publicitare);

h) organizatori abonamente;

i) asigurarea și supravegherea software-ului pentru evidența abonaților și anunțurilor publicitare, respectiv pentru emiterea facturilor;

j) fotografiere, ziaristică.

5.3. În cazuri individuale (concursuri cu premii, acțiuni etc.) IM poate solicita și serviciile altor operatori de date, care vor fi prezentaţi în cadrul condițiilor de participare.

5.4. Operatorul de date nu are dreptul de a lua decizii în fond cu privire la prelucrarea de date, va putea prelucra datele cu caracter personal despre care află în mod exclusiv conform dispozițiilor IM, nu are dreptul de a efectua prelucrări de date în scopuri personale, de asemenea, este obligat să stocheze și să păstreze datele conform dispozițiilor IM.

6. Transmiterea datelor

6.1. Cu ocazia prezentării diferitelor prelucrări de date, IM a enumerat și destinatarii cărora li se transmit datele, respectiv categoria acestora.

6.2. De asemenea, IM, în baza interesului său legitim (de exemplu crearea evidențelor unice, la nivelul grupului de firme, cu scop administrativ), are dreptul de a transmite datele personale către:

Mediaworks Hungary Zrt. (Budapesta, Üllői út  48, 1082, Ungaria), Nr. de identificare fiscală: 24785725-2-44; Nr. de înregistrare în registrul comerțului: HU24785725.

Vă informăm că în cadrul grupului de firme Inform Média, scopul și mijloacele prelucrării datelor sunt stabilite de IM, astfel, grupul de societăți Inform Média în temeiul GDPR formează un grup de firme, în cadrul cărora IM este societate de control, iar restul membrilor grupului de societăți, sunt societăți controlate de aceasta.

6.3. Transmiterea datelor personale ale persoanei vizate este posibilă către terțe părți, care vor cumpăra parte din afacerea care aparține IM, sau vor cumpăra servicii de la IM – în întregime sau parţial – (succesor în drepturi operator de date). În aceste cazuri pot fi predate și datele cu caracter personal păstrate de IM, referitor la persoana vizată, în măsura în care acest lucru este justificat de tranzacție. Astfel de transmiteri nu necesită acordul prealabil al persoanei vizate, dar IM va informa în prealabil persoana vizată ca în cazul în care persoana vizată se opune transmiterii datelor, atunci datele sale nu vor fi transmise.

6.4. Persoana vizată, în cazul prelucrării datelor pe cale automată, în bază de consimţământ sau executare contract, referitor la datele gestionate – furnizate de aceasta către IM –, poate solicita ca IM să le transmită unui operator de date în afara IM, dacă acest lucru poate fi realizat din punct de vedere tehnic; datele operatorului destinatar, necesare pentru transmiterea datelor, vor fi furnizate de către persoana vizată. IM va informa persoana vizată în timp optim despre impedimentele privind posibilitatea de a îndeplini aceste solicitări de transfer de date.

6.5. IM are dreptul și este obligată să comunice autorităților competente toate datele cu caracter personal de care dispune și au fost păstrate în mod reglementar de către aceasta, și este obligată prin lege să le transmită. IM nu este răspunzătoare pentru astfel de transmiteri de date, sau pentru consecințele rezultate.

7. Transmiterea datelor în terțe țări

7.1. IM nu transmite date cu caracter personal către operatorii de date care au sediul în terțe țări (adică în state care nu sunt membre al SEE).

7.2. În anumite cazuri IM poate folosi operatori de date cu sediul în terțe țări. De exemplu IM, în anumite cazuri, folosește MailChimp, The Rocket Science Group, LLC (675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308) pentru a trimite newsletter-uri pentru grupuri. Mailchimp funcționează sub așa numitul Privacy Shield adoptat în anul 2016, care conferă posibilitatea transmiterii datelor în mod legal între administratorii de date și operatorii de date din Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii.

8. Siguranța datelor

8.1. IM asigură siguranța datelor conform prevederilor aplicabile.

8.2. IM în domeniul măsurilor privind siguranța datelor va lua, în special, acele măsuri tehnice și de organizare, și va dezvolta acele reguli procedurale, care asigură siguranța datelor prelucrate în privința accesului neautorizat, modificări, transferuri, dezvăluire, ștergere, distrugere, distrugerea întâmplătoare, sau deteriorarea lor întâmplătoare, de asemenea împotriva imposibilității accesării din cauza schimbării tehnicii utilizate.

8.3. IM, la definirea și aplicarea măsurilor care servesc la asigurarea siguranței datelor ia în considerare nivelul dezvoltarii tehnice. Dintre mai multe posibilități de prelucrare a datelor IM va alegea opțiunea, care asigură cea mai mare siguranță pentru datele cu caracter personal, cu excepția, dacă aceasta constituie dificultate disproporționată pentru IM. IM va aplica aceste cerințe și față de operatorii de date cu caracter personal.

8.4. IM se obligă să solicite tuturor părților terţe, cărora, eventual, le va transmite sau le va preda datele, să respecte angajamentele mai sus menționate. Totodată, în cazul transferului de date efectuat în mod legal de către IM, acesta nu își va mai asuma responsabilitate pentru daunele cauzate de destinatar.

8.5. Toți angajații IM, conform raporturilor de muncă sau altor raporturi juridice de colaborare, sunt obligaţi să respecte principiile mai sus menționate referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal, sau siguranța datelor.

9. Drepturile persoanei vizate referitoare la administrarea datelor sale personale

9.1. Persoana vizată are dreptul, oricând, să solicite informații despre administrarea datelor sale personale la una dintre posibilitățile de contact menționate în prezenta informare, poate solicita corectarea, ștergerea și limitarea gestionării datelor sale, și își poate exprima refuzul față de o astfel de prelucrare a datelor cu caracter personal. De asemenea, Persoana vizată are dreptul la portabilitatea datelor.

9.2. IM va informa Persoana vizată, fără întârzieri nemotivate, dar în orice caz, în termen de o lună de la înregistrarea cererii, despre măsurile luate în urma cererii formulate conform celor de mai jos. La nevoie, ținând cont de complexitatea și numărul de cereri, acest termen poate fi prelungit cu încă două luni. IM va oferi informații privind extinderea termenului – arătând motivele întârzierii – în termen de o lună de la primirea cererii. Dacă cererea a intrat pe cale electronică, atunci, dacă există posibilitatea, şi comunicarea informării se va face pe cale electronică, exceptând situaţia în care Petentul solicită o altă modalitate de comunicare. Dacă în urma cererii Persoanei vizate IM consideră că nu sunt necesare demersuri, atunci, fără întârziere, dar cel târziu în termen de o lună de la intrarea cererii, va informa Persoana vizată despre motivele pentru care nu s-au luat măsuri, respectiv că are dreptul de a formula reclamații la autoritatea pentru protecția datelor, de asemenea își poate exercita și dreptul de soluționare prin instanțe.

9.3. Cererea se va îndeplini cu titlu gratuit, dar dacă cererea, în mod evident, este neîntemeiată sau – în special din cauza caracterului repetitiv – exagerată, atunci IM, ținând cont de costurile administrative provocate din cauza cererii, va putea aplica o taxă rezonabilă, sau poate refuza îndeplinirea cererii.

9.4. Dacă, legat de identitatea personală a Persoanei vizate, care a depus cererea se ivesc îndoieli întemeiate, atunci se pot solicita mai multe informații necesare pentru identificare.

9.5. La solicitarea Persoanei vizate, IM va informa dacă prelucrarea datelor cu caracter personal sunt în curs, și, dacă răspunsul este unul afirmativ, Persoana vizată are dreptul să primească acces la datele sale cu caracter personal prelucrate de IM, respectiv la informațiile privind scopul prelucrării, categoria datelor, despre destinatarii sau categoria de destinatari, cărora s-au transmis sau urmează să se transmită datele cu caracter personal, despre perioada estimată a prelucrării datelor sau condițiile stabilirii acestei perioade, respectiv referitor la sursa datelor.

9.6. La cerere IM va pune la dispoziția Persoanei vizate o copie după datele cu caracter personal, care constituie obiectul prelucrării datelor de către IM. Pentru copii suplimentare cerute de Persoana vizată, se poate aplica o taxă în sumă rezonabilă, calculată în baza costurilor administrative. Dacă Interesatul depune cererea pe cale electronică, atunci informațiile se vor pune la dispoziție în format electronic, utilizat în general, cu excepția cazului în care Interesatul solicită altfel.

9.7. Persoana vizată poate solicita corectarea datelor neexacte, de asemenea are dreptul să solicite și completarea cu datele care lipsesc.

9.8. Persoana vizată poate solicita ștergerea datelor cu caracter personal de către IM, dacă :

a) nu mai are nevoie de acestea în scopul pentru care s-a efectuat prelucrare datelor;

b) dacă Persoana vizată își retrage consimţământul, și nu există altă bază legală pentru administrarea datelor;

c) sunt îndeplinite condițiile în această privință, conform punctului 10.1.;

d) prelucrarea datelor încalcă legea;

e) acestea se vor șterge în mod obligatoriu pentru respectarea unei obligații legale care revine operatorului IM, în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern, sub incidenţa căruia se află acesta;

f) Persoana vizată este minor(-ă) sub 16 ani.

9.9. IM, în considerarea celor de la pct. 9.7.; 9.8, de mai sus, va șterge datele, cu excepția cazului în care continuarea administrării datelor este necesară pentru:

a) respectarea dreptului libertății exprimării opiniei și dreptului la informare,

b) îndeplinirea unei obligații legale cu prevederi în această privință, referitoare la IM,

c) exercitarea, respectiv protecția pretențiilor legale.

9.10. La solicitarea Interesatului, IM va limita prelucrarea datelor, dacă:

a) Persoana vizată contestă exactitate datelor cu caracter personal, caz în care limitarea se referă la perioada, care va permite verificarea corectitudinii datelor respective,

b) Deși prelucrarea datelor este ilegală, dar Persoana vizată se opune ștergerii, și în locul ștergerii solicită limitarea,

c) IM nu mai are nevoie de administrarea datelor, dar Persoana vizată solicită acest lucru pentru exercitarea, respectiv protecția pretenției sale legale,

d) Persoana vizata s-a opus prelucrării datelor conform punctului 10.1., caz în care limitarea se referă la perioada în care se va stabili dacă motivele legitime al operatorului de date sunt mai presus decât motivele legitime al Interesatului.

9.11. Dacă prelucrarea datelor conform celor de mai sus intră sub limitare, atunci astfel de date cu caracter personal pot fi prelucrate – cu excepția stocării – doar cu acordul Persoanei vizate, sau exercitarea pretenției sale legale, sau pentru a proteja drepturile altor persoane, sau pentru interesele publice importante ale Uniunii, respectiv uneia dintre țările membre. Despre terminarea limitării, IM va informa Persoana vizată care a solicitat acest lucru în prealabil.

9.12. Despre corectare, ștergere sau limitare, IM va informa Persoana vizată, respectiv pe toţi celor care le-a transmis anterior datele. IM va omite informarea dacă acest lucru este imposibil sau dacă necesită un efort prea mare. În cazul în care IM a publicat date cu caracter personal, și este obligată să le șteargă, atunci ținând cont de tehnologia existentă și costurile realizării, va executa demersurile rezonabile – inclusiv măsurile tehnice – ca să informeze operatorii de date, care administrează datele, despre faptul că Persoana vizată a solicitat ștergerea linkurilor datelor respective cu caracter personal sau ștergerea copiei sau a duplicatului.

9.13. Persoana vizată are dreptul să se opună prelucrării datelor sale cu caracter personal:

a) dacă aceasta are loc conform unui interes legitim; caz în care prelucrarea datelor se va întrerupe, cu excepția situației în care sunt legate de motive legitime cu caracter obligatoriu, care stau mai presus decât interesele, drepturile și drepturile de libertate ale Persoanei vizate, sau din motive, care se leagă de exercitarea sau protecția pretențiilor legale,

b) dacă aceasta are loc din motive de marketing direct sau este legată de aceasta; în acest caz, prelucrarea datelor în acest scop nu se poate continua.

Punctele 9.2-9.4. sunt directive și în cazul opunerii.

9.14. Conform dreptului de portabilitate a datelor, Persoana vizată poate solicita, dacă este posibil din punct de vedere tehnic, ca IM să-i transmită datele cu caracter personal prelucrate într-un format folosit în general, care poate fi citit cu aparat, și să le transmită oricărui operator de date cu caracter personal, de asemenea, poate solicita transmiterea de către IM a datelor conform punctului 6.4.

9.15. Dacă IM nu va îndeplini cererea conform celor de mai sus a Persoanei vizate, atunci îl va informa despre motivul neîndeplinirii în cel mult o lună de la înregistrarea acesteia.

9.16. Dacă în opinia Persoanei vizate i s-au încălcat drepturile legate de datele sale cu caracter personal, atunci vă rugăm să notificați IM în privința reclamației, la una dintre datele de contact indicate în cele de mai jos.

9.17. IM indiferent de notificare, Persoana vizată are dreptul de a se adresa și autorităților. Dacă va decide astfel, atunci va putea înainta reclamația către autorități, la una dintre posibilitățile de mai jos: toritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Adresa: 010336, București, sectorul 1, B-dul Gheorghe Magheru, numărul 28-30

Telefon: +40-318-059-211

Fax: +40-318-059-602

E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

9.18. Dacă Persoana vizată apreciază prelucrarea ilegală a datelor, atunci are dreptul de a iniția demersuri judiciare. Soluționarea acțiunii aparține competenței tribunalului. Acțiunea poate fi demarată și la tribunalul din raza domiciliului Dumneavoastră (puteți găsi enumerarea și datele de contact ale tribunalelor accesând următorul link: http://portal.just.ro/).

10. Modificările aduse asupra informării privind protecția datelor vor fi publicate pe Pagina Web.

În privința prelucrării datelor cu caracter personal, se va aplica întotdeauna informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal valabilă, chiar și în cazul în care cu ocazia înregistrării Interesatului sau cu ocazia furnizării datelor sale personale pe altă cale, era încă în vigoare o variantă anterioară a informării privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

11. Contact

11.1. Dacă aveți orice întrebări, observații sau solicitări legate de prezenta informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal, sau doriți exercitarea drepturilor stabilite la punctul 10., vă rugăm să luați legătura cu noi la numărul de telefon +40259/410-115 sau la una dintre cele de mai jos:

Inform Media Press S.R.L.

410346, Oradea, Bld. Dacia, nr. 34.

e-mail: protectiadatelor@informmedia.ro

12. Intrare în vigoare

Prezenta informare privind protecția datelor cu caracter personal este aplicabilă din data de 25 mai 2018 şi a fost actualizată în 06 februrie 2023.